“मान्छेहरु”

२०७३ पुस ९ शनिवार
NewsDesk ShikharNews

“मान्छेहरु” कदले ठुला मान्छेहरु

कर्मले किन फेरि साना हुन्छन

पदले ठुला मान्छेहरु

मान्छे भित्र किन साना हुन्छन

बलले ठुला मान्छेहरू

मान्छे भित्रै किन दुब्लो हुन्छन्

मनले ठुला मान्छेहरु

मान्छेभित्र किन अग्लो हुन्छन

दौलतले ठुला मान्छेहरु

मान्छे भित्र किन गरीब हुन्छन

पौरखले ठुला मान्छेहरु

मान्छे सग किन करीब हुन्छन

मान्छेलाई बुझ्ने मान्छेहरु

मनबाटै सधै किन सरीफ हुन्छन

दिलका ठुला मान्छेहरु फेरि

मान्छेबाटै किन तारिफ हुन्छन….

 

प्रेम राई”परीक्षित”